Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
PARTNERZY
  • Portal Life Beyond Tourism >>
  • Pałac w Wojanowie >>
  • Biuro Podróży Discover Silesia >>
  • Pałac Paulinum w Jeleniej Górze >>
  • Związek Gmin Karkonoskich/ Pałac w Bukowcu >>
KALENDARZ
<<>>
Czerwiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
     1 2
 
3 4 5 6 7 8 9
 
10 11 12 13 14 15 16
 
17 18 19 20 21 22 23
 
24 25 26 27 28 29 30
 
CZY WIESZ, ŻE?
  • 29 września 2018 w Legnicy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uhonorowana została prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska >>
  • 11 obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów jest Pomnikiem Historii Prezydenta RP
  • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
  • W sierpniu 2018 w Dolinie Pałaców i Ogrodów odbędzie się VII Festival dell Arte
  • Już dostępny przewodnik po całej Dolinie Pałaców i Ogrodów w wersji polskiej i niemieckiej. Kup, zanim przyjedziesz!
Odbudowa folwarku i parku w Bukowcu

Działania Fundacji na terenie folwarku w Bukowcu zakładają utworzenie Integracyjnego Centrum Edukacyjno - Szkoleniowego. Główną ideą działania Centrum jest stworzenie w Kotlinie Jeleniogórskiej miejsca dla prowadzenia spotkań, szkoleń, konferencji dla nisko i średnio budżetowych instytucji np. wyższych uczelni, szkół średnich, instytucji samorządowych, które organizują wielodniowe wyjazdy edukacyjne. W modelu docelowym działania Centrum istnieje możliwość powołania w Bukowcu szkoły konserwacji parków i ogrodów. Na terenach historycznego założenia parkowego Fundacja prowadzi szeroko zakrojone prace rewaloryzacyjne zmierzające do pełnego odtworzenia dawnego układu parku z wprowadzeniem szeregu ogólnodostępnych funkcji turystyczno - rekreacyjnych zgodnych z historycznym zagospodarowaniem tego terenu. Więcej informacji o całym projekcie znajdziecie Państwo w opracowaniu pt. "Koncepcja rewitalizacji założenia pałacowo - parkowego w Bukowcu". W ramach działaności Fundacji są opracowywane projekty budowalne dla poszczególnych etapów prac oraz wnioski o ich dofinasowanie. Poniżej przedstawiamy listę projektów realizowanych bądź ukończonych związanych z rewitalizacją założenia w Bukowcu:
 

Projekty zakończone:

Rok 2013

Projekt: „System ścieżek edukacyjnych na terenie zabytkowego parku w Bukowcu gm. Mysłakowice" w ramach dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota dofinansowania 153 000 zł. Efektami projektu jest systemu tablic edukacyjnych na terenie zabytkowego parku w Bukowcu. W ramach zadania zostały wykonane tablice z mapą parku w charakterystycznych punktach założenia pałacowo - parkowego.  Ponadto wykonano 70  tablic i pulpitów edukacyjnych rozmieszczonych przy najbardziej charakterystycznych miejscach w parku oraz przy istniejących i planowanych ścieżkach i drogach na terenie parku. Tablice te opisują faunę i florę parku oraz jego kompozycję. Ponadto na tablicach znalazły się informacje dot. historii i zabytkowych obiektów na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Bukowcu.

Rok 2015

Projekt: " Bukowiec, budynek mieszkalno - gospodarczy na terenie zespołu pałacowo - parkowego (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne - etap IV ". Prace remontowe zostały dofinansowane  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego zadania zostało wykonane wzmocnienie konstrukcji w skrzydle południowym.

Projekt: " Bukowiec, dawny browar na terenie zespołu pałacowo - parkowego  (pocz. XIX w.) rekonstrukcja sali widowiskowej - etap I". Prace remontowe zostały dofinansowane  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego zadania zostały odtworzone wnętrza budynku browaru .

Rok 2012

Projekt: "Bukowiec, zespół pałacowo – parkowy – stodoła (XIXw.): remont dachu". Prace remontowe zostały dofinansowane  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego zadania zostanie wykonane pokrycie dachowe dawnej stodoły ne terenie folwarku w Bukowcu. Projekt jest kontynuacja prac z zeszłego roku dot. adaptacji stotoły na cele działności kulturalnej.

Projekt: „Bukowiec, budynek mieszkalno – gospodarczy na terenie zespołu pałacowo – parkowego (XIXw.): ratownicze, konstrukcyjne prace budowlano - konserwatorskie”. Prace remontowe zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt obejmuje zabazpieczenie konstrukcyjne zniszczonego w 2004 roku głownego budynku na terenie dawnego folwarku.

Projekt: "Bukowiec, stodoła (pocz.XIXw.) na terenie folwarku przypałacowego: budowa zaplecza dla działalności kulturalnej". Prace remontowe zostały dofinansowane  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt był kontynuacja prac z zeszłego roku dot. adaptacji stotoły na cele działności kulturalnej. W ramach tego etapu prac zostało wykonane zaplecze biurowo - sanitarne dla sali wielofunkcyjnej znajdującej się w Stodole. Obiekt ten będzie służył do organizacji koncertów, wsytaw oraz prelekcji dot. Doliny Pałaców i Ogrodów.

Rok 2011

Projekt: "Adaptacja stodoły na cele dzielności kulturalnej". Prace remontowe zostały dofinansowane  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego etapu zostało  zmodernizowane wnętrze budynku. Po realizacji projektu w jej wnętrzach możliwa jest realizacja celów kulturotwórczych, edukacyjnych oraz wystawienniczych w ciągu całego roku. W trakcie prac adaptacyjnych wnętrzu stodoły nadano rustykalnych wygląd harmonijnie wpisujący się w charakter całego budynku oraz jego otoczenia.

Rok 2010

Projekt „Rewitalizacja punktów widokowych na terenie zabytkowego parku w Bukowcu w Gminie Mysłakowice” był współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach prac została odbudowana wieża widokowa na terenie parku w Bukowcu oraz Pawilon Herbaciarni. Wraz z odbudową Herbaciarni został zrewitalizowany park w jej otoczeniu. 

Projekt: "Rekonstrukcja pawilonu ogrodowego zwanego Opactwem w parku pałacowym w Bukowcu, gm Mysłakowice". Prace remontowe zostały dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W ramach dofinansowania został wykonane nowe pokrycie dachowe wraz z naprawą więźby dachowej w wieży dawnego Opactwa.Projekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,08304 sekundy, 0,65909 MB